DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Yurt Dışı Fuar Desteği Başvurularının KEP İle Bildirilmesi "ÖNEMLİDİR"
( 12 Şubat 2018 Pazartesi )

2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde yapılan değişiklikler 06/02/2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanmıştır. Söz konusu Genelgede bahsi geçen üç önemli değişiklik aşağıda özetlenmiştir.

1.) 31/03/2018 tarihi sonrasında zorunlu olacak yeni düzenleme ile destek başvurusunda İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) başvuru belgeleriile İBGS tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS’nin KEP adresine iletilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

2.) Destek başvurusunda bulunacak firmaların KEP adresleri (….@hs0..kep.tr uzantılı) ile yapacakları başvurularının firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce de e-imzalı olarak sunulmuş olması da gerekecektir. Başka bir ifade ile bu yeni düzenlemede firmaların sadece KEP adresi almış olması yeterli olmayacaktır. KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının. pdf veya .pdf.imz olması zorunlu olacaktır.

3.) 31 Mart 2018 tarihinden sonra yukarıdaki şekilde yapılmayan destek başvuruları ve İBGS belge ibrazları değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla elden ve/veya posta ile yapılan destek başvuruları ve eksik belge/belge teslimleri değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki şekilde E-imza ile ve KEP üzerinden dosya ve/veya belge ibrazının yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Genelge metninde yapılan tüm değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosuna LÜTFEN TIKLAYINIZ

Genel Sekreterliğimizin mevcut KEP adresi “ eib@hs01.kep.tr ”dir. Üyelerimizin bu yeni uygulama kapsamında destek başvurusunda bulunurken mağduriyet yaşamaması için yukarıda yer alan hususlara azami özen göstermesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlhan Uncu