DUYURULAR

MEVZUAT // AB Mevzuat Değişiklikleri
( 06 Ağustos 2018 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında, AB’nde bazı tarım ve sanayi ürünlerinde Ortak Gümrük Tarifesi vergilerinin askıya alınmasına ilişkin 1387/2013/AB sayılı Konsey Tüzüğü’nü tadil eden 2018/914/AB sayılı Konsey Tüzüğü’nün 27 Haziran 2018 tarih ve L 162 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı belirtilmiştir.

2018/914/AB sayılı Konsey Tüzüğü’ne https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:162:TOC linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan