DUYURULAR

GENEL DUYURU // İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi Hk.
( 01 Mart 2018 Perşembe )

Malumları olduğu üzere, ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret
Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette "Menşe İspat Belgesi" kullanılmakta; bu
belgenin kullanıldığı durumlarda "Menşe Şahadetnamesi" kullanılmasına ihtiyaç
bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye - İran Gümrük İdareleri Veri Değişimi Çalışma Grubu’ nun
Aralık 2017 toplantısında, İran tarafınca yapılan açıklamalar neticesinde, ülkemizce
düzenlenen ve tercihsiz ticarette kullanılan "Menşe Şahadetnamelerinin" konsolosluklarca
onaylanmasıyla bu belgelerin ülkemiz ile İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret
Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette kullanılan "Menşe İspat Belgesi" olarak kabul
edildiği ve konsolosluk onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı eşyaya sehven tercihli tarife
imtiyazları tanındığı anlaşılmıştır Bahsi geçen toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
temsilcilerince her iki belgenin farklı amaca hizmet ettiği ifade edilerek, TTA kapsamı tercihli
ticaret imtiyazlarının sadece "Menşe İspat Belgesi" ibraz edilen belgeye tanınabileceği
hatırlatılmıştır. Yapılan istişare sonucunda, İran İdarelerince yapılan hatalı işlemler için tedbir
alınacağı belirtilmiş, bununla birlikte TTA kapsamında yapılması amaçlanan ihracatta bir
örneği ekte yer alan "Menşe İspat Belgesi"nin düzenlenmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

Bu çerçevede, İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin
usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, "İran'a TTA kapsamına giren ürünlerin
ihracatında" (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) Menşe
Şahadetnamesinin değil, bir örneği yazı ekinde yer alan ve "Türkiye Cumhuriyeti İle İran
İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmekte olan
"Menşe İspat Belgesinin" kullanılması gerektiği bilgisinin ihracatçılarımız ile paylaşılmasının
önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Adnan Akyol

-- ttp_D4392E49E8954095856C757F9CDFC1C1_00009330.pdf