DUYURULAR

MEVZUAT // Kısa Çalışma ve İşten Çıkarma Yasağı Süre Uzatımı
( 03 Ağustos 2020 Pazartesi )

31/07/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; çalışanların iş veya hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen koşullar çerçevesinde işverenler tarafından feshedilemeyeceği, ancak bu süreçte işçinin tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği hükmü uygulama süresinin 17 Ağustos 2020 tarihinden bir ay daha uzatıldığı bildirilmektedir.

Yine aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Covid-19 kaynaklı sebepler ile kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin bir ay daha uzatıldığı belirtilmektedir.

Konuyla ilgili Birliklerimiz Mali Danışmanı Mustafa Bulut tarafından hazırlanan bilgi notuna buradan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter