DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Bankalarla Yaşanan Sorunlar
( 11 Eylül 2018 Salı )


Bilindiği üzere ihracat, makro açıdan ülkemizin dış ticaret dengesinin sağlanmasında en önemli rolü oynamaktadır. Günümüzde ihracatın arttırılması, tüm dünya ülkelerinin temel hedeflerinden birisidir.

Son dönemde, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler çerçevesinde, ihracatçı firmalarımızın finansmana erişimlerinin ve finansman maliyetlerinin artışının en önemli sorun haline geldiği gözlenmektedir. Bu kapsamda, gerek kredi taleplerine geri dönüşlerde gecikmeler yaşanabildiği gerek firmaların var olan kredilerinin kullandırılmadığı ya da limitinin düşürülebildiği gözlemlenmektedir.

Konunun değerlendirilmesi sonucunda, üyemiz firmalarca bu alanda yaşanan sorunların belirlenmesine ve ilgili makamlara arz edilmesine karar verilmiştir.

Firmanızca Bankalar ile yaşanan sorun ve çözüm önerilerinin aşağıdaki form aracılığı ile 13.09.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar enformasyon@eib.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter

FORM

İhracatçının Bankalar nezdinde yaşadığı sorunlar,

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Çözüm Önerisi:

Açıklama: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Firma Ünvanı : .......................................................................

Yetkili Adı Soyadı : ........................................................................

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt