DUYURULAR

BÜTÜN ÜYELERE DUYURULAR


Bütün Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

 

GENEL DUYURU // İran’ın döviz tahsis düzenlemesi
(Duyuru Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazı ekinde yer alan; İran Hükümeti tarafından 2018 yılı Ağustos ayında yürürlüğe konulan "ithalata yönelik yeni döviz tahsis uyg ....
(Okuma Sayısı: 1)

GENEL DUYURU // Tahsilat Sorunu
(Duyuru Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Selanik Ticaret Ateşeliğinden alınan ve bir örneği bağlantıda yer alan yazıya atıfla, yazı ekinde detay bilgileri sun ....
(Okuma Sayısı: 10)

YURTDIŞI ALIM TALEBİ // Katar Uluslarası Ürün Fuarı Talepleri
(Duyuru Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe )

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından, 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Katar/Doha’da düzenlenen Katar 1.Uluslararası Ürün Fuarı’na 540 metrekarelik alanda 26 Türk katılımcı firm ....
(Okuma Sayısı: 48)

GÖRÜŞ TALEBİ // Brezilya Eylem Planı
(Duyuru Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; 20.9.2018 tarihinde açıklanan "Yeni Ekonomi Programı"nda ihracat ana planının "Yeni pazar, yeni ürün, yeni ihracatçı ....
(Okuma Sayısı: 30)

FUAR VE HEYET // Tunisia Business Export Forum
(Duyuru Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Tunus Başbakanı Yousef Chahed'in de katılım sağladığı bir konferans ile Tunus'a yatırım çekmeyi amaçlayan Kamu-Özel Or ....
(Okuma Sayısı: 23)

DEVLET DESTEKLERİ // İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hk. "ÖNEMLİDİR"
(Duyuru Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe )

Bilindiği üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde başvuru mercii olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin (İBGS) tanımlandığı; Yurt Dışınd ....
(Okuma Sayısı: 248)

GENEL DUYURU // KENTİMİZ İZMİR Kurumsal Etkinlikler
(Duyuru Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe )

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği’nden alınan yazıda (KENTİMİZ İZMİR) Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale'yi kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin hakettiği değ ....
(Okuma Sayısı: 25)

GÖRÜŞ TALEBİ // 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ
(Duyuru Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe )

Malumları olduğu üzere, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları her yıl yeniden düzenlenmekte olup 2019 yılında uygulanacak oran ve mik ....
(Okuma Sayısı: 21)

GÖRÜŞ TALEBİ // Gümrük Uygulamaları ve Gümrüklerde Yaşanan Sorunlar
(Duyuru Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba )

İhracatçılarımızın gümrük uygulamalarında ve gümrüklerde yaşadıkları sorunlara çözüm aranması amacıyla, Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ile Birliklerimiz Yönetim Kurulu Başkanlarım ....
(Okuma Sayısı: 392)

TOPLANTI // Toplantı daveti, Balıkesir
(Duyuru Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba )

Ege İhracatçı Birlikleri olarak, üyelerimizi kendi şehirlerinde ziyaret ederek, üyelerimizin ihracat ile ilgili gereksinimlerini ve beklentilerini tespit etmek; dış ticarete il ....
(Okuma Sayısı: 42)

GENEL DUYURU // Rusya ATA Karneleri
(Duyuru Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Moskova Ticaret Müşavirliğine intikal eden ve Rusya Federasyonu (RF) gümrüklerinde yaşanan muhtelif olaylarda, RF'de ....
(Okuma Sayısı: 147)

GÖRÜŞ TALEBİ // Gümrük Uygulamaları ve Gümrüklerde Yaşanan Sorunlar
(Duyuru Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma )

İhracatçılarımızın gümrük uygulamalarında ve gümrüklerde yaşadıkları sorunlara çözüm aranması amacıyla, Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ile Birliklerimiz Yönetim Kurulu Başkanlarım ....
(Okuma Sayısı: 47)

GENEL DUYURU // BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
(Duyuru Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma )

Bilindiği üzere 4/10/2018 tarihli sirkülerimizle; Birleş ....
(Okuma Sayısı: 56)

MEVZUAT // KGF Uygulamalarında Değişiklik
(Duyuru Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe )

11/10/2018 tarihli (bugün) Resmi Gazetede yayımlanan Kredi ve Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile;