DESTEK

Ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde çiğ sütün süt tozu yapılmak suretiyle piyasadan çekilmesi ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerin bünyesinde kullandıkları süt tozunu iç piyasadan temin etmelerine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

İhracı yapılan işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan süt tozunun yurt içinden temin edilmesi esasına dayanır.