DESTEK

4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin rekabet edilebilirlerini arttırmak amacıyla, karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.İmalatçı-ihracatçıların fiilen gerçekleştirerek usulüne uygun biçimde belgelendirdiği şekerli mamul ihracatı karşılığında C şekeri kapsamındaki pancar şekeri taleplerinin, rekabet edilebilirlerini arttırmak amacıyla karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.